HSdeHaan- Trainingen
NEN 3140 en NEN 9140 trainingen

NEN 3140 trainingen en her-instructies  

Volgens de richtlijn NEN-EN 50110/NEN 3140 moeten technici die betrokken zijn bij elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij elektrische laagspanningsinstallaties, met betrekking tot die werkzaamheden zijn geïnstrueerd over de veiligheidsrisico's- eisen -regels en bedrijfsvoorschriften.

De NEN 3140 verlangt een duidelijk aanwijsbeleid waarin een organisatie aangeeft wie welke werkzaamheden mag uitvoeren.
De werkgever of hoogst verantwoordelijke in een organisatie is hoofdverantwoordelijk voor een goed functionerend aanwijsbeleid.
Onderstaande functies en kennisniveaus zijn van toepassing:

  • Installatieverantwoordelijke (deze training wordt door ons niet gegeven)
  • Werkverantwoordelijke
  • Vakbekwaam Persoon
  • Voldoende Onderricht Persoon


In-company of Online?

Onderstaande trainingen kunnen wij zowel in-company  als online voor u verzorgen.
Voor in-company training geldt een minimaal aantal van 6 deelnemers, online training kan al vanaf  1 deelnemer worden uitgevoerd.
Het lesmateriaal wordt standaard in pdf formaat aan de deelnemers verstrekt en is bedoeld voor thuisstudie.
Als standaard studietijd hanteren wij een termijn van 2 weken, indien de cursist een langere of kortere studietijd wenst kan hij dit bij ons aangeven.

Het lesmateriaal is op aanvraag en tegen meerprijs ook beschikbaar voor Engelstaligen.


NEN 3140 Werkverantwoordelijke (WV)

Doelgroep:

Leidinggevenden die uit hoofde van hun functie aangesteld moeten worden als Werkverantwoordelijke.  Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een veilige werkplek en bepalen welke uitvoerenden de werkzaamheden verricht . Daarnaast zullen zij van werkzaamheden de risico’s bepalen, de uitvoerenden instrueren en zorgen voor toezicht bij de werkzaamheden.
De werkverantwoordelijke en installatieverantwoordelijke kunnen dezelfde persoon zijn. 

In de NEN 3140 wordt omschreven dat een WV ten minste een middelbaar elektrotechnisch niveau 4 moet hebben verkregen door opleiding en/of ervaring.   Daarnaast wordt in de norm in een opmerking gesteld dat hieraan kan worden voldaan met een opleiding MBO-4, HBO, Havo ect.
Een elektrotechnische vooropleiding dan wel ervaring welke hiermee vergelijkbaar is wordt voor deze kwalificatie aanbevolen.


NEN 3140 Vakbekwaam Persoon (VP)

Doelgroep:
Elektromonteurs en technici die onder verantwoording van een Werkverantwoordelijke zelfstandig elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren aan laagspanningsinstallaties zoals herstelwerkzaamheden, reparaties en eerstelijns storing zoeken en daarvoor verantwoordelijkheid dragen.

Een persoon met de aanwijzing Vakbekwaam Persoon wordt geacht op de hoogte te zijn van alle gevaren en risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen.  Verder mag een Vakbekwaam Persoon bijna alle soorten werkzaamheden uitvoeren in de elektrotechniek. Voor deze kwalificatie is een werk en denkwijze gewenst op niveau 2 (MBO-2/3 vakopleiding, VMBO, ect.
Een elektrotechnische vooropleiding dan wel ervaring welke hiermee vergelijkbaar is, is noodzakelijk. 


NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Doelgroep
Medewerkers die vanuit hun functie eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren met een beperkt elektrisch risico en/of toegang hebben tot schakelruimten. Zoals;

  • Monteurs en medewerkers van technische diensten
  • Mechanische monteurs
  • IT-ers of procesoperators
  • Huismeesters en conciërges
  • Personen die zijn aangesteld als gereedschapsbeheerder en/of keuringen en metingen aan laagspanningsinstallaties uitvoeren.

De VOP’ er mag elektrotechnische werkzaamheden alleen uitvoeren op aanwijzing van de werkgever of Werkverantwoordelijke.
Als er meer risico komt kijken bij de elektrotechnische werkzaamheden, moeten de taken uitgevoerd worden door een Vakbekwaam Persoon (VP).
Voor de kwalificatie VOP is geen elektrotechnische vooropleiding noodzakelijk.


NEN 3140 Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen (alleen online mogelijk)

Alle elektrische arbeidsmiddelen (hulpmiddelen) met een stekker dienen gekeurd te worden om de veiligheid binnen het bedrijf te waarborgen en gebruikers voldoende veiligheid te bieden.          De online cursus NEN 3140 keuren elektrische arbeidsmiddelen leidt je op tot keurmeester NEN 3140 en is bedoeld voor werknemers die de verantwoordelijkheid hebben over het keuren van elektrische apparatuur en gereedschap binnen een bedrijf.  De training is voornamelijk theoretisch van opzet met praktische, interactieve en video elementen. 

Voorkennis
Een technische of elektrotechnische vooropleiding is voor het volgen van de cursus niet noodzakelijk.  Enige elementaire basiskennis van elektrotechniek is echter wel belangrijk voor een goed inzicht en kwaliteit van de metingen.  In hoofdstuk 3 van het lesmateriaal geven we aandacht aan de verschillende basisbegrippen in de elektrotechniek.