HSdeHaan- Trainingen
NEN 3140 en NEN 9140 trainingen

NEN 9140 trainingen

Veilig werken aan elektrische (EV) en hybride elektrische (HEV) voertuigen

Elektrisch aangedreven voertuigen brengen risico's met zich mee die, bij ondeskundig handelen, tot ernstige schade en persoonlijk letsel kunnen leiden.
Een van die nieuwe risico's is de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts.

Bedrijven die onderhoud, diagnose, reparaties, en schadeherstel uitvoeren aan elektrische voertuigen moeten er volgens de Arbowetgeving voor zorgen dat hun medewerkers voldoende zijn geïnstrueerd en ook de noodzakelijke kennis en ervaring bezitten om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

Naast de van toepassing zijnde artikelen uit de Arbowetgeving is ook artikel 7:658   "werkgeversaansprakelijkheid",  ook wel de zorgplicht genoemd, uit het Burgerlijk-Wetboek van toepassing.


Nieuwe NEN -norm

Speciaal voor de automotive-sector is er sinds 2014 een branch-specifieke norm, de NEN 9140, ontworpen.
Deze nieuwe norm is afgeleid van de bestaande Nederlandse norm NEN 3140,  hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de 'vertaling' van de elektrotechnische vak -praktijk naar de praktijk binnen de automobielbranche.
De NEN 9140 geeft regels en voorschriften hoe ook niet -elektrotechnici bij het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische voertuigen hier veilig mee om kunnen gaan. De NEN 9140 norm sluit aan op het gestelde in de Arbowetgeving,  met name de zorgplicht van de werkgever.

Doelgroep:

  • Leidinggevenden zoals een chef werkplaats
  • Monteurs en technici die onderhoud, diagnose en reparaties uitvoeren aan elektrische voertuigen
  • Monteurs van schadeherstelbedrijven die reparaties en licht tot zwaar schadeherstel uitvoeren aan elektrische voertuigen
  • Monteurs van bergingsbedrijven die (gecrashte) elektrische voertuigen moeten afvoeren
  • Hulpverleners die personen moeten bevrijden uit zwaar beschadigde elektrische voertuigen.


  De norm NEN 9140 gaat uit van 3 kwalificaties;

  • ev-Werkverantwoordelijke;  (leidinggevenden)
  • ev-Vakbekwaam Persoon;  (uitvoerenden met de bevoegdheid werken aan onder spanning staande delen)
  • ev-Voldoende Onderricht Persoon;  (uitvoerenden voor werkzaamheden met een beperkt elektrisch risico)


Wij verzorgen twee NEN 9140 trainingen:

De NEN 9140 basistraining;  ev-Voldoende Onderricht Persoon NEN 9140.
Geen elektrotechnische vooropleiding noodzakelijk.
Deze basistraining is doorgaans voldoende voor het uitvoeren van standaard werkzaamheden aan veiliggestelde elektrische voertuigen.

De VP-NEN 9140 gevorderden training:  ev-Vakbekwaam Persoon NEN 9140.
Een elektrotechnische vooropleiding (MBO-2), een training NEN 9140 basis of een daaraan gelijkgestelde kennis en ervaring is hier vereist.                                                      Een ev-Vakbekwaam Persoon heeft meer bevoegdheden, hij mag complexere werkzaamheden aan het HV (hoogvoltage)-systeem uitvoeren en kan toezicht houden op ev-Voldoende Onderrichte Personen.
Een afgeronde VP-NEN 9140 training geeft de werkgever tevens de mogelijkheid om de werknemer aan te stellen als leidinggevende, 
b.v. ev-Werkverantwoordelijke/ chef werkplaats.

 

In-company of online training?

Een NEN 9140 training kunnen wij zowel in-company als online voor u verzorgen.
Voor in-company training geldt een minimaal aantal van 6 deelnemers,  online training kan al vanaf  1 deelnemer worden uitgevoerd.

De training geeft aan welke kennis, ervaring en bevoegdheden men moet bezitten om veilig en verantwoord werkzaamheden uit te kunnen voeren aan elektrische en hybride elektrische voertuigen. Het lesmateriaal wordt standaard in pdf formaat aan de deelnemers verstrekt en is bedoeld voor thuisstudie.
Als standaard studietijd hanteren wij een termijn van 2 weken, indien de cursist een langere of kortere studietijd wenst kan hij dit bij ons aangeven.

Het lesmateriaal is op aanvraag en tegen meerprijs ook beschikbaar voor Engelstaligen.