HSdeHaan- Trainingen
NEN 3140 en NEN 9140 trainingen

Privacybeleid

Algemeen privacy-statement HSdeHaan- Trainingen; Krimpen aan den IJssel  


HSdeHaan- Trainingen, gevestigd aan Vliegerzeil 5, 2924BX te Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Email: hsdehaan@kpnmail.nl
Telefoon: +31 (0) 180-524255
Mobiel: +31 6 83533950

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Uw privacy is belangrijk voor ons, HSdeHaan-Trainingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een webformulier of het insturen van gegevens via e-mail.  Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • naam
  • adres
  • e-mailadres (alleen bij online trainingen)
  • telefoonnummer
  • geboortedatum
  • geboorteplaats


Afgifte van NEN 3140 en NEN 9140 certificaten.

HSdeHaan- Trainingen vermeld op de afgegeven certificaten alleen de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de persoon. Certificaten worden opgeslagen in een beveiligde database en kunnen op verzoek ter inzage worden opgevraagd. In ons systeem worden verder geen persoonsgegevens bewaard.

Algemene bewaartermijn
HSdeHaan- Trainingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn die aansluit bij deze wettelijke grondslag.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
HSdeHaan- Trainingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verstrekking aan derden:
HSdeHaan- Trainingen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Of tenzij enige wettelijke bepaling ons ertoe verplicht om uw gegevens te verstrekken.

Tot slot:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement.
Het versienummer wordt onderaan het document aangegeven.


V2018_01;  01-05-2018

HSdeHaan- Trainingen;  Krimpen aan den IJssel

KvK Nr. 52106128

Downloadlink: